III Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie już po raz trzeci zorganizował Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych (IX Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych), która odbyła się w dniach 24-25 listopada 2017.
Rozpoczęcie miało miejsce 24 listopada 2017 r. o godz. 8:30, na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT, przy ul. Słowackiego 17, w auli Auditorium Maximum (parter),natomiast ogłoszenie wyników i zamknięcie Sesji 25 listopada 2017 r. o godz. 11:00 w auli Auditorium Maximum (parter).
Sesja prowadzono w 6. sekcjach tematycznych:
  1. Sekcja Architektury i Budownictwa
  2. Sekcja Chemiczna 
  3. Sekcja Ekonomiczna 
  4. Sekcja Roślinno- Przyrodnicza
  5. Sekcja Techniczna  
  6. Sekcja Zwierzęca

W Sekcji Architektury i Budownictwa nasza koleżanka Katarzyna Skoczylas wygłosiła referat nt. Ocena właściwości zapraw z udziałem mielonej stłuczki i nanokrzemionki, za co została nagrodzona i otrzymała I miejsce !!!  


  obrazek  obrazek


obrazek  obrazek  obrazek


obrazek   obrazek


 Szczegółowe wyniki III OS SKN ZUT w Szczecinie