Workcamp - wolontariat międzynarodowyWorkcamp 2018 w Szczecinie


W tym roku Studenckie Koło Naukowe Młodzi Inżynierowie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa wraz we współpracy z Kołem Młodych PZITB o. Szczecin zamierza podjąć się organizacji drugiej edycji projektu Workcamp 2018 na szczecińskiej ziemi. Przedmiotem projektu będą dwa pomieszczenia przy ul. Długosza 24/20 U2, należące do Oddziału Szczecińskiego Akcji Humanitarnej Życie (AHZ). Niestety otrzymane pomieszczenia są w tragicznym stanie i wymagają natychmiastowego remontu, na którego ośrodek nie posiada środków. Cel naszego projektu znajduje się przy bocznym wejściu do placówki i docelowo ma być przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z rodzin ubogich oraz patologicznych. Wykorzystując to pomieszczenie będzie możliwe rozwijanie zdolności i talentów podczas pracy z młodzieżą na zajęciach technicznych oraz artystycznych. Ma to być dla nich miejsce sprzyjające nauce samodzielnego – dorosłego życia, pod okiem wychowawców.

obrazek