Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych


Opiekun SKN MI PZITB - mgr inż Jarosław Strzałkowski - od września 2016


obrazek
e-mail: jstrzalkowski@zut.edu.pl
Tel.: +48 91 449 43 41
fax: +48 91 449 41 02
WBiA, pok. 181

Opiekun SKN MI PZITB - dr inż. Teresa Rucińska - od stycznia 2014 do września 2016


obrazek
e-mail: trucinska@zut.edu.pl
Tel.: +48 91 449 43 18
fax: +48 91 449 41 02
WBiA, pok. 424