SKN Młodzi Inżynierowie PZITB działa aktywnie nie tylko na WBiA, ale także bierze czynny udział w Zjazdach Technicznych PZITB, które odbywają się w różnych ośrodkach Stowarzyszenia na terenie Polski.


W ramach naszej bieżącej działalności organizujemy wyjścia techniczne na realizowane obiekty inżynierskie czy też prowadzimy badania laboratoryjne wg własnych pomysłów. Pozwala to nam uczestniczyć w Konferencjach i Sesjach SKN, gdzie można zaprezentować efekty tej pracy.


W roku 2016 naszą działalność wzbogaciliśmy zrealizowanym projektem WorkCamp - I edycja w Szczecinie. Szczegóły tego przedsięwzięcia można prześledzić w zakładce WorkCamp.


obrazek