Dnia 4 czerwca 2014 roku na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące uprawnień budowlanych zorganizowane przez nasze Koło Młodzi Inżynierowie PZITB w porozumieniu z Zachodniopomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.


Spotkanie to miało na celu przybliżenie studentom tematu uzyskiwania uprawnień budowlanych z wyszczególnieniem specjalizacji w jakich nadawane są uprawnienia, okresu odbywania wymaganej praktyki zawodowej, sposobu uzupełniania książki praktyk oraz innych niezbędnych wymagań.


Spotkanie poprowadził Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr inż. Stanisław Kamiński.Na spotkaniu poruszono również temat USTAWY o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z dnia 04.04.2014 roku. Na spotkaniu nie brakowało licznych pytań ze strony studentów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania w naszej galerii ;)