W dniach 13-15.02.2014 członkowie Koła Młodzi Inżynierowie PZITB wraz z grupą studentów Wydziału Budownictwa i Architektury w Szczecinie uczestniczyli w organizowanym w Gdańsku II sympozjum pt. "TUNEL DROGOWY POD MARTWĄ WISŁĄ – Doświadczenia z budowy pierwszej rury tunelu"


Organizatorem wyjazdu było SKN Młodzi Inżynierowie PZITB i Samorząd Studentów WBiA.


Tematy wystąpień prezentowanych na sympozjum:
♦ Realizacja tunelu w otwartym wykopie – strona „Ku Ujściu”, strona „Marynarki Polskiej” wraz węzłem drogowym 
♦ Realizacja i monitoringu komory startowej i wyjściowej maszyny TBM
♦ Instalacja maszyny TBM i drążenie pierwszej rury tunelu
♦ Rozpoznanie geotechniczne z uwzględnieniem doświadczeń z drążenia tunelu drogowego pod Martwą Wisłą
♦ Osiadanie podłoża i obiektów budowlanych w wyniku drążenia tunelu pod Martą Wisłą – analizy obliczeniowe i wyniki pomiarów
♦ Monitoring zwierciadła wód podziemnych i ich jakości, na obszarze budowy tunelu drogowego pod Martwą Wisłą 
♦ Produkcja prefabrykowanych elementów żelbetowych obudowy stałej (tubingów) 
♦ Doświadczenia w zakresie realizacji budowlanych konstrukcji tymczasowych i pomocniczych
♦ Doświadczenia wykonawcze PERI w realizacji tunelu drogowego pod Martwą Wisłą
♦ Analiza dotychczasowych realizacji tunelu oraz zalecenia do wykonania drugiej rury tunelu i przejść poprzecznych. 

Dnia 14 lutego studenci odwiedzili gdańskie budowy i niedawno oddane do użytku obiekty:
♦ Tunel pod Martwą Wisłą
♦ Kolej Metropolitalną
♦ Teatr Szekspirowski
♦ Stadion PGE Arena
Niniejszy wyjazd pozwolił nam poszerzyć wiedzę z zakresu budowy tuneli drogowych zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej. Ponadto była to unikatowa budowa na skalę kraju, tym bardziej nie mogło nas tam zabraknąć ;)