W  środę (17 grudnia 2014r), na godz. organizacyjnej (12:15) w sali 360, odbyło się spotkanie z mgr inż. Jackiem Cieślakiem na temat nowych zasad przyznawania uprawnień budowlanych - zmiany nastąpiły we wrześniu tego roku.Jest to temat bardzo ważny z uwagi na kierunek naszych studiów. Także frekwencja uczestników spotkania dowodzi ogromnego zainteresowania tym tematem.
Szczegóły zmian znajdziecie w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1)z dnia 11 września 2014r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Nasz gość - mgr inż Jacek Cieślak jest Rzeczoznawcą Budowlanym oraz z-cą przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej ZOIIB
Pozostałe uprawnienia i kwalifikacje do pracy w budownictwie mgr inż. Jacka Cieślaka:
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieria wodna
 • Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności wodno-melioracyjnej
 • Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie :
  • Geotechnika i fundamentowanie w budownictwie:
   • 1/ określenie nośności gruntu-wytyczne posadowienia budowli
   • 2/ odwodnienie wykopów budowlanych
  • Wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych pod pozycją nr 154/98/R
 • Członkowstwo w Zachodniopomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa - identyfikator : ZAP/WM/0451/01
 • Biegły sądowy w zakresie geotechniki i fundamentowania w budownictwie przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.