obrazek obrazek


Zmiany w ustawie dotyczącej przyznawania uprawnień budowlanych przedstawił nam Pan mgr inż. Jacek Cieślak, Rzeczoznawca Budowlany, z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZOIIB