Członkowie koła Młodzi Inżynierowie PZITB, organizowany jest wyjazd na Sympozjum Tunel Drogowy pod Martwą Wisła
Informacja na temat Sympozjum pod linkiem - http://www.pom.piib.org.pl/attachments/article/391/Agenda%20sympozjum.pdf
Osoby zainteresowane wyjazdem - oprócz już zadeklarowanych - proszę o zgłoszenie się osobiście do opiekuna koła do 19 maja