Spotkanie organizacyjne


Dnia 14.10.2015 o godz. 14.15 w sali 423 w budynku WBiA odbyło się spotkanie organizacyjne Studenckiego Koła Naukowego Młodzi Inżynierowie PZITB, na którym przewodniczący – Krzysztof Wojciechowski przedstawił aktualnych członków koła oraz opiekuna – dr. Teresę Rucińską. Ponadto, nakreślił główny cel działalności koła na uczelni i poza nią, przedstawił działalność  w poprzednich latach, a także określił wstępne założenia dotyczące organizacji roku 2015/2016.


W zebraniu uczestniczyli studenci, którzy wykazali chęć wstąpienia do koła.

 obrazek