Zarząd SKN Młodzi Inżynierowie PZITB - kadencja luty 2016 - luty 2017


         Przewodniczący                        Zastępca Przewodniczącego                              Sekretarz


obrazek               obrazek              obrazek       

Krzysztof Wojciechowski                Aleksandra Trębacz                            Marcin Żmuda 


Kontakt:
e-mail: kmpzitb@zut.edu.pl  tel. : 666-203-323
e-mail: trebacz.aleksandra@gmail.com
e-mail: zmudamarcin2@gmail.com