Trochę zdjęć z naszego uczestnictwa w I Ogólnopolskiej Sesji SKN ZUT 2015 (VII Sesja SKN ZUT)


20.11.2015, godz. 8:30, rozpoczęcie I OS SKN ZUT 2015


obrazek obrazek

Nasze koło zadeklarowało 2 wystąpienia w bloku tematycznym Budownictwo i Architektura.


Jako pierwsza swój referat przedstawiła Agnieszka Nowicka (II rok, S2)


obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek

Katarzyna Łącka (I rok, N2) i Krzysztof Wojciechowski (III rok, S1) swój referat przedstawili jako czwarty w kolejności 


obrazek obrazek obrazek
 obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek 

Wspólne zdjęcie referujących, a także z Jury


obrazek obrazek

21.11.2015, godz. 10 - Prorektor ds. Studenckich - dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. ZUT rozpoczął uroczystość wręczania nagród za najlepsze referaty w poszczególnych sekcjach. Podziękował studentom i opiekunom SKN za uczestnictwo w I OS SKN ZUT 2015, a także Wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tej imprezy


obrazek obrazek obrazek

Prezes naszego koła - Krzysztof Wojciechowski - odbiera nagrodę Wyróżnienia przyznaną Agnieszce Nowickiej


obrazek obrazek obrazek
 obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazek