Integracja Koła Młodych Szczecin - Koszalin


W dniach 18- 19 grudnia 2015 r., w ramach współpracy dwóch Studenckich Kół Naukowych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – oddział w Szczecinie oraz w Koszalinie – funkcjonujących na Wydziałach Budownictwa Politechniki Koszalińskiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zorganizowaliśmy projekt, dzięki któremu członkowie SKN PZITB mogli bliżej poznać miasto Szczecin z punktu widzenia Inwestora oraz Budowlańca.


W przeciągu dwóch dni zorganizowaliśmy m.in wycieczkę na budowę spalarni odpadów komunalnych w Szczecinie - Eco Generator, której paliwem zamiast węgla, będą odpady zmieszane.  Jest to jedyny taki Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Polsce, a także jedna z najnowocześniejszych spalarń w Europie, spełniająca najwyższe standardy techniczne oraz ekologiczne. Studenci dzięki tej wycieczce, rozwiali swoje wątpliwości dotyczące problemu utylizacji odpadów oraz byli pod ogromnym wrażeniem nowoczesnych technologii użytych przy budowie tego typu obiektu. Inwestycja powstająca w Ostrowie Grabowskim, to kolejny kontrakt z zakresu ochrony środowiska realizowany przez Mostostal Warszawa SA.


  obrazek   obrazek


Lokalizacja EcoGeneratora. Żródło: http://ecogenerator.eu


Członkowie SKN PZITB mieli również możliwość zaobserwowania przebiegu budowy Hotelu „Vulcan”, powstającego na terenie stoczni szczecińskiej na fundamencie poniemieckiego bunkra. Budową tego obiektu zajmuje się znana głównie z robót brukarskich oraz zagospodarowywania parków i placów szczecińska firma Rosiek & Sobczyński. Pomysł zbudowania hotelu na bunkrze odebrany został bardzo entuzjastycznie przez zwiedzających. Było wiele pytań związanych z nośnością całego obiektu, dotyczących powierzchni jaką będzie zajmować hotel oraz późniejszego zagospodarowania.

obrazek


Źródło.: ROSIEK & SOBCZYNSKI


Dla koszalińskich Studentów przygotowaliśmy trasę zwiedzania Szczecina złożoną z najbardziej ciekawych pod względem historii i architektury zabytków. Odwiedziliśmy największy cywilny schron w Polsce z okresu II wojny usytuowany pod głównym dworcem kolejowym w Szczecinie. Schron ten w czasie nalotów był schronieniem nawet dla 5 tys. osób. Znajduje się na głębokości 5 pięter, czyli ok. 17 metrów pod powierzchnią ziemi, a jego żelbetowe ściany i strop mają grubość niemal 3 m. Powierzchnia całkowita schronu wynosi ok. 3 tys. m kw. Największe wrażenie na nas wywarły ściany pomalowane fosforową farbą oraz szerokość głównych korytarzy schronu.


Kolejnym punktem wycieczki był budynek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zlokalizowany na Wałach Chrobrego, który został posadowiony na potężnych, betonowych fundamentach sięgających miejscami 11 m poniżej poziomu ulicy. Członkowie SKM PZITB z ogromnym przejęciem oglądali pierwotne dekoracje znajdujące się m.in. na suficie klatki schodowej czy w holu głównym oraz bogato zdobioną elewację budynku. Zainteresowanie wzbudziła również szczecińska Filharmonia pokryta białymi panelami i przypominająca górę lodową. Wyjątkowo pięknie prezentowała się główna sala, mogąca pomieścić około 960 słuchaczy. O jej wyglądzie zadecydowało pokrycie ścian i sufitu złotymi płatkami ze szlagmetalu. Goście z Koszalina z zainteresowaniem zwiedzili wnętrze renesansowego Zamku Książąt Pomorskich ze szczególnym uwzględnieniem Sali Bogusława X, będącej świeżo po modernizacji, a także Katedrę św. Jakuba, znajdującą się na podzamczu. Dzięki uprzejmości dr inż. Stefana Nowaczyka mogliśmy wspiąć się na sam szczyt wieży katedralnej, z której mogliśmy podziwiać panoramę Szczecina. Należy tu wspomnieć, że dr inż. Stefan Nowaczyk oraz dr arch. Maciej Płotkowiak są twórcami projektu odbudowy wieży.


obrazek


Fot. Łukasz Szełemej [PR Szczecin]


W czasie wizyty naszych kolegów z Koszalina nie zabrakło czasu na integrację w klubie Pinokio - jednego z najstarszych klubów w Polsce. W zeszłym roku obchodził on rocznicę 50-lecia swojego istnienia.


Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu organizatorów oraz przewodniczących SKN PZITB obu ośrodków, studenci z Koszalina oraz członkowie naszego koła mogli zwiedzić miasto pod kątem nowych inwestycji, a także poznać historię Szczecina sprzed kilkudziesięciu lat. Przedsięwzięcie to oceniamy bardzo pozytywnie, nie tylko z uwagi na dobrą lekcję historii, ale także poszerzenie wiedzy praktycznej związanej z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa.


Plan wydarzenia


Galeria zdjęć - w przygotowaniu