Zarząd SKN Młodzi Inżynierowie PZITB - kadencja listopad 2014 - styczeń 2016


         Przewodniczący            Zastępca Przewodniczącego                Sekretarz


obrazek      obrazek      obrazek

Krzysztof Wojciechowski        Dominika Pleskacz                Agnieszka Nowicka 


Kontakt:
e-mail: kmpzitb@zut.edu.pl  tel. : 666-203-323
e-mail: pleskacz.d@gmail.com
e-mail: anowicka425@wp.pl