Współpraca Szczecina oraz Koszalina – Projekt uczelniany

W dniach 18- 19 grudnia 2015 r w ramach współpracy dwóch Studenckich Kół Naukowych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – oddział w Szczecinie oraz w Koszalinie –funkcjonujących na Wydziałach Budownictwa Politechniki Koszalińskiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zorganizowany został projekt, dzięki któremu członkowie SKN PZITB mogli bliżej poznać miasto Szczecin z punktu widzenia Inwestora oraz Budowlańca.


W przeciągu wyżej wymienionych dwóch dni zorganizowana została m.in wycieczka na budowę spalarni odpadów komunalnych w Szczecinie - Eco Generator, której paliwem zamiast węgla, będą odpady zmieszane. Jest to jedyny taki Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Polsce, a także jedna z najnowocześniejszych spalarń w Europie, spełniająca najwyższe standardy techniczne oraz ekologiczne. Studenci, dzięki tej wycieczce, rozwiali swoje wątpliwości dotyczące problemu utylizacji odpadów oraz byli pod ogromnym wrażeniem nowoczesnych technologii użytych przy budowie tego typu obiektu. Inwestycja powstająca w Ostrowie Grabowskim to kolejny kontrakt z zakresu ochrony środowiska realizowany przez Mostostal Warszawa SA.


Członkowie SKN PZITB mieli również możliwość zaobserwowania przebiegu budowy Hotelu „Vulcan”, powstającego na terenie stoczni szczecińskiej na fundamencie poniemieckiego bunkra. Budową tego obiektu zajmuje się znana głównie z robót brukarskich oraz zagospodarowywania parków i placów szczecińska firma Rosiek & Sobczyński. Pomysł zbudowania hotelu na bunkrze odebrany został bardzo entuzjastycznie przez zwiedzających. Zainteresowanie objawiało się zadawaniem pytań związanych z nośnością całego obiektu, powierzchnią jaką będzie zajmować hotel oraz jego późniejszym zagospodarowaniem.


Gospodarze przygotowali dla koszalińskich Studentów trasę zwiedzania Szczecina złożoną z najbardziej ciekawych pod względem historii i architektury zabytków. Odwiedzili największy cywilny schron w Polsce z okresu II wojny usytuowany pod głównym dworcem kolejowym w Szczecinie. W czasie nalotów był schronieniem nawet dla 5 tys. osób. Znajduje się na głębokości 5 pięter czyli ok. 17 metrów pod powierzchnią ziemi, a jego żelbetowe ściany i strop mają grubość niemal 3 m. Powierzchnia całkowita schronu wynosi ok. 3 tys. m kw. Największe wrażenie wywarły ściany pomalowane fosforową farbą oraz szerokość głównych korytarzy schronu. Kolejnym punktem wycieczki był budynek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zlokalizowany na Wałach Chrobrego, który został posadowiony na potężnych, betonowych fundamentach sięgających miejscami 11 m poniżej poziomu ulicy. Członkowie SKM PZITB z ogromnym przejęciem oglądali pierwotne dekoracje znajdujące się m.in. na suficie klatki schodowej czy w holu głównym oraz bogato zdobioną elewacje budynku. Zainteresowanie wzbudziła również szczecińska Filharmonia pokryta białymi panelami i przypominająca górę lodową. Wyjątkowo prezentowała się główna sala mogąca pomieścić około 960 słuchaczy. O jej wyglądzie zadecydowało pokrycie ścian i sufitu złotymi płatkami ze szlagmetalu. Goście z Koszalina chętnie zwiedzili wnętrze renesansowego Zamku Książąt Pomorskich ze szczególnym uwzględnieniem Sali Bogusława X, będącej świeżo po modernizacji oraz Katedrę św. Jakuba, znajdującą się na podzamczu. Z wieży katedralnej oglądali panoramę Szczecina.


Po zwiedzaniu koszalińscy oraz szczecińscy studenci udali się na wspólną integrację do klubu Pinokio - jednego z najstarszych klubów w Polsce. W zeszłym roku obchodził on rocznicę 50-lecia swojego istnienia.


Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu organizatorów oraz przewodniczących SKN PZITB, studenci z Koszalina mogli zwiedzić miasto pod kątem nowych inwestycji rozwijających się w okolicy, a także poznać historię Szczecina sprzed kilkudziesięciu lat. Była to dobra lekcja dla młodych, przyszłych inżynierów budownictwa. Integracja członków kół pozwoliła na zawężenie stosunków między nimi, co miejmy nadzieje wpłynie korzystnie i znacząco na kolejne projekty zawarte w przyszłości.