Nowy Zarząd, zmiany w statucie i plany na nowy rok

Dnia 24.02.2016 o godz. 14.15 w sali 430 w budynku WBiA podczas spotkania Koła Młodych odbyły się wybory nowego Zarządu SKM PZITB. Po podliczeniu głosów przez komisję skrutacyjną powołano Zarząd w postaci trzech osób: Przewodniczący – Krzysztof Wojciechowski, Zastępca Przewodniczącego – Aleksandra Trębacz oraz Sekretarz - Marcin Żmuda. Nowo wybrany prezes przedstawił swoje plany na przyszły rok. Wprowadzono również zmiany do Statutu Koła dotyczące rekrutacji nowych członków.

Sprawozdanie