Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka powstał w 1974 roku na mocy orzeczenia wydanego przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie jako Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy. W pierwszym roku funkcjonowania w Ośrodku przebywało 16 wychowanek. W 1994 roku Placówka została przemianowana na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. 12 lat później nadano jej imię Janusza Korczaka.


Obecnie w Młodzieżowym Ośrodek Wychowawczym w Szczecinie może przebywać 60 wychowanek. Placówka składa się z dwóch integralnych części: internatu i szkół – Gimnazjum Nr 53 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 o kierunku krawieckim. W internacie funkcjonuje 5 grup wychowawczych.


Podopiecznymi Ośrodka są niedostosowane społecznie dziewczęta w wieku od 13 do 18 lat. Umieszczane są w MOW na podstawie decyzji sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich).


Placówka funkcjonuje w trybie całodobowym przez wszystkie dni roku.


Organem prowadzącym Ośrodek jest Rada Miasta Szczecin, zaś nadzór merytoryczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie.


Więcej informacji


mow.szczecin.pl