Workcamp 2016 - podsumowanie


W dniu 13. stycznia 2017 r. w Łodzi odbyła się Konferencja Workcamp MK PZITB, której celem było podsumowanie zorganizowanych w 2016 roku w ramach wolontariatu remontów potrzebujących placówek. Koło Młodej Kadry PZITB z Łodzi, na czele którego stoi Przewodniczący Komitetu Młodej Kadry PZITB Piotr Szymczak, było gospodarzem imprezy. Wśród zaproszonych gości byli:
Ryszard Trykosko - Przewodniczący PZITB,
Wiktor Piwkowski - Sekretarz Generalny PZITB,
Barbara Malec - Przewodnicząca Rady ŁOIIB,
Przemysław Bodzak - Przewodniczący PZITB o. Łódź,
Łukasz Sowa - Skarbnik PZITB o. Łódź.,
dr inż. Jakub Miszczak - Prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ,
dr inż. Teresa Rucińska - Prodziekan ds. nauczania Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT,
Piotr Dzięgielewski - pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju PERI Polska,
Renata Włostowska - Redaktor Naczelna "Kwartalnika Łódzkiego",
Marek Zdziebłowski - prezes PWB Media, wydawcy magazynu Builder
Ewa Chojnacka - Rzecznik Prasowy Politechniki Łódzkiej.

W konferencji uczestniczyło blisko 70 członków MK PZITB z 12 największych miast w Polsce, którzy w 2017 pragną podjąć się organizacji projektu Workcamp.


obrazek


SKN MI PZITB reprezentowały Ania i Emilia. Ania miała także wystąpienie na temat Workcamp 2016 zrealizowanego przez nasze koło (zdjęcie poniżej z lewej). Na  Konferencja Workcamp MK PZITB nie mogło zabraknąć pana Ryszarda Trykosko (Przewodniczącego PZITB) oraz Wiktora Piwkowskiego (Sekretarza Generalnego Prezydium Zarządu Głownego PZITB) - zdjęcie poniżej z prawej).


  obrazek  obrazek


Konferencję zakończyliśmy wspólnym posiłkiem, przy okazji integrując się z uczestnikami konferencji z innych oddziałów PZITB.


 obrazek