Zarząd SKN Młodzi Inżynierowie PZITB - kadencja od 20 marca 2022Przewodniczący

Zastępca Przewodniczącego

Sekretarz

Janusz Kozanecki

Aleksander Łuczak

Gerhard JanuchowskiKontakt:
e-mail: kmpzitb@zut.edu.pl