Spotkanie integracyjne


Dnia 28.10.2015 o godz. 14.15 w sali 430 w budynku WBiA odbyło się spotkanie integracyjne dla wszystkich członków Studenckiego Koła Naukowego Młodzi Inżynierowie PZITB. Podczas spotkania, z-ca prezesa naszego koła - Dominika Pleskacz - poprowadziła grę kalambury budowlane oraz konkurs na najwyższą  papierową konstrukcję.